Αντιμικροβιακή Τεχνολογία Ιόντων Αργύρου σε Τοίχους και Δάπεδα.