Αναζητούμε συνεργάτες

ΜΗΠΩΣ ΕΙΣΑΙ ΕΣΥ;

Η Αφοι Γ. Μαρούλη Α.Ε. αναζητά συνεχώς το καλύτερο ανθρώπινο δυναμικό για τη στελέχωση νέων θέσεων εργασίας, κρίνοντας την κάθε αίτηση βάσει των προσόντων που απαιτούνται για την αντίστοιχη θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
Η Αφοι Γ. Μαρούλη Α.Ε. επιφυλάσσεται να απαντήσει ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά μόνο στην αξιολόγηση εκείνων των βιογραφικών που έχουν προκριθεί για συνέντευξη για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας. Στη συνέχεια επιφυλάσσεται να ενημερώσει μόνο τον/την υποψήφιο/α που έχει προκριθεί για τη συγκεκριμένη θέση εργασίας.

Κατά την εξέταση των υποψηφιοτήτων τηρείται απόλυτη εμπιστευτικότητα, ενώ η Αφοι Γ. Μαρούλη Α.Ε. διατηρεί αρχείο βιογραφικών, μετά από συναίνεση του προσώπου, για μελλοντικές ευκαιρίες απασχόλησης.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2)

  • ΠΩΛΗΤΗΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ με πτυχίο διακοσμητικής (ΚΩΔ. ΠΛ.)
  • ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ με ικανότητα ταξιδιών στους τουριστικούς προορισμούς της χώρας (ΚΩΔ. ΠΧ.)

Αν ενδιαφέρεστε να γίνετε μέλος της ομάδας της Αφοι Γ. Μαρούλη Α.Ε. και να γίνετε μέρος μιας αναπτυσσόμενης και δυναμικής εταιρείας, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης που σας ενδιαφέρει στο recruiting.salespeople@gmail.com